Toegangkelijkheidsverklaring

Ontmoetingscentrum Nova streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Ontmoetingscentrum Nova eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 september 2020

De toegankelijkheid van Ontmoetingscentrum Nova werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 25 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • id moet uniek zijn

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title)

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben

  (vastgesteld op 12 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • <li> elementen mag je enkel in een <ul> of <ol> element gebruiken

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks

  (vastgesteld op 66 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben

  (vastgesteld op 44 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben

  (vastgesteld op 6 pagina's)
 • id's in ARIA-attributen en in formulierlabels moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 1 pagina's)

Gevolg

Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing. Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [groepsadres@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.