Partners in huis > Cultureel Ontmoetingscentrum Nova

Cultureel Ontmoetingscentrum Nova

Cultureel ontmoetingscentrum is gehuisvest in een prachtige voormalige bibliotheek op het Kiel.

De hoofddoelstelling van Nova is het sociocultureel gemeenschapsleven in deze wijk te bevorderen. Hiertoe worden allerlei methodieken gehanteerd: een cultureel programma en projecten, buurt- en opbouwwerk, opzetten van ontmoetingen tussen kansarme en meer kansrijke bewoners van de wijk, het stimuleren van de samenwerking tussen de traditionele socioculturele verenigingen en de bevordering van de buurtsport.

Ontmoetingscentrum Nova werkt geïntegreerd in zowel de sociale als de culturele sector. Concreet: organisaties uit beide sectoren (cultuurcentrum, samenlevingsopbouw, vzw Recht-Op en Buurtsport, bibliotheek, cultuurantenne)  werken gezamenlijk een laagdrempelig cultureel, ontmoetingsaanbod en sportaanbod uit gericht op de diverse bevolkingssamenstelling van het Kiel.

Het Cultureel Ontmoetingscentrum Nova coördineert de werking en heeft nog 3 organisaties gehuisvest; Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, vzw Recht-Op en Buurtsport. Met deze organisaties is er structurele samenwerking voor de programmering, gemeenschapsvormende projecten,..

Nova geeft een gezamenlijke brochure uit met het aanbod van de partners en verenigingen in de wijk.

 

In Nova zitten een aantal vaste huurders; Okido (occasionele kinderopvang), Basiseducatie (dagelijks Nederlandse les), Dot.kom (computercursussen), Black rebels (line dance), viva, Adav, damesturnen, Afribel, Yasmin Taplak, concertband Antwerpen, El Progresso de amberes, vzw Al Mawada,...

 

De cultuurcafés (wekelijks op donderdagavond) vormen de ruggengraat van de culturele  programmering, en bestaan uit afwisselend een concert, een Roerend goed café en een poëziecafé. Het Cultuurcafé wordt georganiseerd ism Recht-Op (vereniging waar mensen in armoede het woord nemen)

 Daarnaast organiseert Nova bijna 12 maanden continu verschillende activiteiten (theatervoorstellingen, concerten, kinderaanbod, cursussen, schoolvoorstellingen, gemeenschapsvormende projecten). Voor de programmering en toeleiding is er samenwerking met de partners.

Nova trekt het Novaplatform (overleg tussen Kielse verenigingen en organisaties) en zet het gezamenlijke activiteiten/gemeenschapsvormende projecten op met het platform  en verenigingen.