Partners in huis > Recht-op vzw

Recht-op vzw

 

VZW Recht-Op is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. We stimuleren het onderhandelingsgesprek tussen mensen die in armoede leven, de samenleving en het beleid. Mensen in armoede komen samen in groep om te werken aan structurele veranderingen die hun levenskwaliteit kunnen verhogen. We willen dat mensen meer greep krijgen op hun eigen leven.


Er zijn heel wat drempels die mensen in armoede ondervinden in het deelnemen aan cultuur: gebrek aan informatie, kostprijs, bereikbaarheid, schaamte, …

Recht-Op spoort deze drempels op en vangt deze op binnen de werking van Een Paar Apart, maar signaleert deze ook aan het beleid of de bevoegde diensten en organisaties. Naast het bevorderen van de participatie aan cultuur biedt Recht-Op mensen in armoede uitdrukkelijke kansen om hun sociale netwerken te verruimen. De methodiek van ‘Een Paar apart’ nodigt mensen die in armoede leven uit om kennis te maken met mensen die niet in armoede leven. En omgekeerd.


Tijdens het cultuurcafé in de Nova ontmoeten duo’s (arm en niet arm) elkaar en plannen ze samen cultuuruitstappen.

 

VZW Recht-Op
Laura Pyl
Hendriklei 19
2660 Hoboken
03 825 35 02

www.recht-op.be